Základní informace o jednotce aktivní zálohy u 25. protiletadlového raketového pluku

Úkol a předurčení jednotky

Rota bojové podpory aktivní zálohy u 25. protiletadlového raketového pluku je samostatnou součástí útvaru, z organizačního hlediska podléhá veliteli 253. praporu bojové podpory a logistického zabezpečení. Jednotka je určena pro posílení struktur úkolových uskupení pozemní protivzdušné obrany. Využívat ji chceme zejména pro strážní zabezpečení jednotek. Jejím primárním úkolem je strážní zabezpečení palebných postavení a míst velení.

Popis činnosti

Počítáme s její účastí při vojenských cvičeních, primárně na území ČR. Důraz bude kladen na společný výcvik vojáků z povolání a příslušníků aktivní zálohy, který má přispět k vzájemnému sladění a secvičení. Účast na cvičeních v zahraničí chceme zatím využít jako motivační prvek pro ty příslušníky aktivní zálohy, kteří budou během výcviku dosahovat nejlepších výsledků a budou disponovat znalostí cizích jazyků, zejména anglického jazyka.

Struktura jednotky

Jednotka se skládá ze tří strážních čet, každá četa má tři strážní družstva. Jednotku vedle tří vojáků z povolání (velitel roty, výkonný praporčík a technik roty) tvoří devadesát vojáků aktivní zálohy.

Charakteristika výcviku

Stručný popis výcviku

Výcvik vojáků aktivní zálohy je zaměřen na strážní službu, taktické drily, střelby, házení ručních granátů a řidičskou přípravu. Prioritou je sladění s příslušníky 25. protiletadlového raketového pluku, neboť aktivní záloha je součástí jednotek pozemní protivzdušné obrany.

Výstroj a výzbroj jednotky

Vojáci aktivní zálohy jsou vyzbrojeni dlouhou a krátkou zbraní - samopaly vzor 58 a pistolemi vzor 82, do budoucna se počítá s přezbrojením na útočné pušky CZ 805 Bren A1 a pistole CZ 75 SP-01 Phantom. Součástí výstroje jednotlivce je dále ochranná maska a převlek, taktická vesta a přilba. Další výstroj a výzbroj je jednotce přidělena dle aktuálních potřeb pro splnění konkrétního úkolu.

Specifické nároky na příslušníky jednotky

Vojáci aktivní zálohy musí být zdravotně způsobilí, fyzicky a psychicky odolní. Pro výkon služby je vyžadována bezpečnostní prověrka minimálně na stupeň utajení vyhrazené. Příslušník, zařazený na systemizované místo řidiče, musí absolvovat odborný kurz – řidič kolových vozidel k získání oprávnění k řízení vozidel ozbrojených sil AZ.

Přečtěte si něco o tom, jak cvičí naši vojáci v aktivní záloze

Kredity jako motivace pro vstup do aktivní zálohy? Mohou přesvědčit váhající studenty, míní strakonický záložák

Z aktivní zálohy k profíkům? U protiletadlovců ve Strakonicích to funguje

Lituji, že jsem do aktivní zálohy nevstoupil dřív, říká strakonický záložák Pavel Kaas

Boj o budovu: Strakoničtí vojáci v záloze poprvé cvičili s novými zbraněmi

Po boku s profesionály. Na misi v Litvě působí i vojáci Aktivní zálohy 

Strakoničtí vojáci nacvičovali obranu kritické infrastruktury

Poprvé cvičili společně: Strakoničtí profíci a vojáci v záloze bránili letiště před leteckými útoky i demonstranty

Po cvičení jsem vyždímaný jako hadr. Přesto se na každý výcvik těším, říká strakonický záložník

Strakoničtí záložníci v akci: Jejich schopnosti a připravenost na podzimní cvičení prověřila bojová hra

Aktivní záložníci nacvičovali ve Strakonicích ostrahu důležitých objektů

"Sloužit v jednotce Aktivní zálohy, je pro mě obrovská čest," říká nadporučík Pavel Dobišar