O nás

25. protiletadlový raketový pluk (dále 25. plrp) je součástí Vzdušných sil Armády České republiky. Počátek existence útvaru v dnešní podobě je spjat s datem 1. ledna 2000, kdy útvary protiletadlové raketové obrany přešly po řadě reorganizačních a redislokačních změn na brigádní systém velení. K 1. prosinci 2013 přešla brigáda na plukovní systém. Z organizačního hlediska se 25. plrp člení na velení a štáb, 251. protiletadlový raketový oddíl, 252. protiletadlový raketový oddíl a 253. prapor bojové podpory a logistického zabezpečení. Celý pluk je v současné době dislokován v posádce Strakonice.

Prioritním úkolem 25. plrp je zabezpečení protivzdušné obrany České republiky a objektů státního významu (tj. jaderných elektráren, leteckých základen, průmyslových aglomerací a dopravních uzlů) před vojenským i nevojenským napadením ze vzdušného prostoru ČR. Pluk rovněž zabezpečuje protivzdušnou obranu jednotek, plnících bojové úkoly.

Význam v současnosti jediného pluku tohoto typu v České republice dokládá řada významných úkolů, jež jeho vojáci plnili v minulosti, a řada důležitých akcí, na kterých se vojenští profesionálové tohoto útvaru podílí i v současnosti.

Příslušníci strakonického útvaru komplexně zabezpečovali ochranu jaderných elektráren Temelín, Dukovany a letiště Ruzyně po teroristických útocích 11. září 2001. V roce 2002 se podíleli na zabezpečení vzdušného prostoru při mezinárodním summitu NATO v Praze, obdobně pak v roce 2007 během návštěvy prezidenta USA George Bushe v České republice. V roce 2002 pomáhali strakoničtí vojáci odklízet následky ničivých povodní v jižních Čechách. Během povodní v roce 2013 byli zase vyčleněni pro potřeby Policie ČR v hlavním městě Praze. V říjnu a prosinci roku 2015 a lednu 2016 bylo jejich úkolem střežit vnější perimetr areálu muničního skladu ve Vrběticích na Zlínsku.

Od července 2021 do ledna 2023 vyčleňoval strakonický útvar úkolové uskupení pozemní protivzdušné obrany do alianční mise předsunuté přítomnosti eFP (enhanced Forward Presence) v Litvě. Postupně se zde vystřídala tři úkolová uskupení.

Příslušníci 25. plrp se pravidelně účastní řady důležitých vojenských cvičení, ať na území České republiky či v zahraničí. Každoročně absolvují bojové střelby z protiletadlových raketových kompletů. Příslušníci 252. protiletadlového raketového oddílu jsou vyčleňováni do struktur NATO v rámci jednotek NRF – Sil rychlé reakce NATO a bojového uskupení EU - tzv. Battle Group EU. 251. protiletadlový raketový oddíl je zase součástí Národního posilového systému protivzdušné obrany České republiky.

Nosnými prvky vybavení strakonického útvaru jsou protiletadlové raketové systémy. 251. protiletadlový raketový oddíl je vyzbrojen ruským komplexem 2K12 KUB (označení v NATO SA-6). 252. protiletadlový raketový oddíl disponuje švédskými laserově naváděnými systémy RBS-70 a RBS-70NG.