Poprvé cvičili společně: Strakoničtí profíci a vojáci v záloze bránili letiště před leteckými útoky i demonstranty

  • 25.9.2021
  • Jana Samcová

Poklidná demonstrace se vyostřuje. Aktivisté házejí kameny a zápalné láhve. Poblíž bojového vozidla s raketami začíná hořet. Zásah vojáků je rychlý. Zatímco jeden hasí oheň, druzí zajišťují demonstranty. O chvíli později je již předávají přivolaným příslušníkům Vojenské policie.

„Stát, vojenský prostor!“ Jeden ze střežících vojáků se snaží přimět demonstranty, aby se nepřibližovali k palebnému postavení jednotky

Tak probíhala jedna ze situací, která prověřila spolupráci profesionálních vojáků a vojáků v aktivní záloze ze strakonického útvaru. Společně cvičili zcela poprvé.

Na vojenském letišti v Bechyni nacvičovali, jak by fungovali v případě aktivace Národního posilového systému protivzdušné obrany České republiky. Ten se zřizuje k posílení obrany vzdušného prostoru ČR a důležitých objektů, u kterých to vyžaduje národní zájem. V případě ohrožení o jeho aktivaci rozhoduje Vláda ČR. Vojáky a techniku do tohoto systému nevyčleňuje pouze strakonický pluk, ale i ostatní útvary vzdušných a pozemních sil.

Brání před útoky ze vzduchu

„Úkolem strakonických vojáků je v takovém případě bránit strategicky významné objekty před nevojenským napadením, blíže nespecifikovanými účastníky letového provozu, ze vzdušného prostoru České republiky,“ uvedl praporčík František Hammerbauer, vrchní praporčík 251. protiletadlového raketového oddílu. Konkrétním příkladem může být hrozba, kdy teroristé chtějí uneseným letadlem zaútočit na jadernou elektrárnu, leteckou základnu, průmyslovou oblast, důležitý dopravní uzel nebo jiný objekt.

V Bechyni cvičili vojáci se systémem 2K12 KUB, který patří do výzbroje 251. protiletadlového oddílu. „Pozemní protivzdušná obrana krátkého až středního dosahu je určena k zabezpečení obrany vzdušného prostoru České republiky a v budoucnu i úkolových uskupení pozemních sil. Jejím hlavním cílem je ztížit a narušit bojovou činnost protivníka a podpořit bojovou činnost vlastních sil,“ vysvětlil velitel oddílu podplukovník Jaroslav Sekanina.

Výcvik patří mezi priority oddílu

Národní posilový systém neslouží k obraně vzdušného prostoru za války, ale v míru. „I v době míru se mohou vojáci podílet na eliminaci nevojenských ohrožení. Proto výcvik tohoto charakteru patří mezi priority oddílu a výhledově jej plánujeme realizovat častěji,“ prozradil podplukovník Sekanina.

Cvičná aktivace prověřila schopnosti vojáků na všech stupních. Od příslušníků štábu, jejichž úkolem je celou operaci naplánovat, až po palebnou jednotku a vojáky v záloze. Jednotka si procvičila činnost od přípravy, rekognoskace a přesunu, přes rozvinutí v bechyňské posádce, až po vedení samotné bojové činnosti.

Střežili palebnou jednotku

Cvičení se zúčastnili i strakoničtí vojáci v aktivní záloze. Jejich úkolem bylo společně s profesionálními vojáky střežit palebné postavení jednotky. „Máme za sebou výcviky, při kterých jsme drilovali základní bojové dovednosti, jež musí ovládat každý voják. Pozornost jsme věnovali i sladění, aby vojáci byli schopní fungovat jako jeden tým,“ shrnul přípravu jednotky aktivní zálohy její velitel kapitán Ján Fehér a dodal: „Teď konečně nadešel okamžik, kdy zúročí své schopnosti a plní úkol, ke kterému je tato jednotka primárně předurčena.“

Palebné postavení střežil i nadporučík Milan Kulhánek, který zastává funkci zástupce velitele jednotky aktivní zálohy. „Poprvé na cvičení přicházíme do kontaktu s technikou pozemní protivzdušné obrany a spolupracujeme s vojáky, kteří tuto techniku obsluhují. Je to nová a zajímavá zkušenost,“ svěřil se. Společně s několika dalšími patří mezi nadšence, jež nevynechají jediný výcvik. „Skvěle si zde vyčistím hlavu. Na cvičení totiž dělám něco úplně jiného než v práci,“ potvrdil Milan Kulhánek, který v civilu pracuje u potravinářské firmy jako vedoucí údržby.

Spolupráci s aktivní zálohou si pochvaloval také velitel oddílu. „Vojáky v aktivní záloze chceme i nadále zapojovat do našeho výcviku. Naším cílem je zvýšit efektivitu jejich zapojení v rámci oddílu,“ uzavřel podplukovník Jaroslav Sekanina.

Foto: autor

Autor: kapitánka Jana Samcová, tisková a informační důstojnice

Fotogalerie