Aktivní záloha

Aktivní záloha (dále AZ) je plnohodnotnou součástí Ozbrojených sil ČR. Pro plně profesionální Armádu ČR je nezbytná a představuje pojítko mezi vojenským a civilním světem. Dostat se do služby vojáka v AZ je snazší než v případě služebního poměru vojáka z povolání.

AZ je oporou Armády ČR a pravidelně s ní spolupracuje v rámci velkých cvičení. Vojáci AZ jsou ale rovněž nasazování k posílení integrovaného záchranného systému (například při povodních a jiných živelních katastrofách), často spolupracují s Policií ČR. V uniformě vojáka AZ budete České republice opravdu prospěšný – získáte mnoho zkušeností a uznání od svého okolí i svého zaměstnavatele.

Jak vstoupit do Aktivní zálohy

1. Prostudujte si základní informace o AZ na na jejím hlavním webu.

2. Zde naleznete informace o konkrétních jednotkách AZ.

3. Přihlásit se do AZ můžete několika způsoby:

  • On-line vyplněním registračního formuláře ZDE.
  • Osobně při návštěvě rekrutačního střediska AČR (celkem 13x v ČR) - adresy a kontakty ZDE.

4. Ve spolupráci s rekrutačním střediskem je následně potřeba:

  • podat žádost o zařazení do AZ
  • vyplnit dotazník
  • přinést průkazovou fotografii
  • podepsat prohlášení o tom, že nepodporujete, nepropagujete nebo nesympatizujete s hnutím, které prokazatelně směřuje k potlačování práv a svobod člověka nebo hlásá národnostní, náboženskou anebo rasovou zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob
  • úspěšně absolvovat vyšetření ve vojenském zdravotnickém zařízení.

5. Pokud vše splníte, dostanete rozhodnutí o schopnosti vykonávat vojenskou činnou službu a rozhodnutí o zařazení do AZ zpravidla na 3 roky.

6. Nyní, již jako voják/ vojákyně  v AZ, jste povolán/a povolávacím rozkazem na Kurz základní přípravy (KZP) ve Vyškově v délce 4 týdnů, organizovaný zpravidla 4x ročně (bývalí vojáci z povolání a bývalí vojáci základní a náhradní služby, nastupují přímo k vybrané jednotce AZ a KZP absolvovat nemusí).

7. Po absolvování KZP jste povolán/a na další cvičení již ke „své“ jednotce AZ.