Z aktivní zálohy k profíkům? U protiletadlovců ve Strakonicích to funguje

foto4.jpg
  • 23.4.2023
  • Jana Samcová

Strakonická jednotka aktivní zálohy se úspěšně rozrůstá. Současně funguje i jako mezičlánek pro vstup do profesionální armády. Někteří záložáci 25. protiletadlového raketového pluku se již po roce výcviku stávají vojáky z povolání. Strakonické profesionální jednotky tak v nich získávají připravený a motivovaný personál.

Taktický výcvik tvoří nedílnou součást odborné přípravy strakonických vojáků v záloze

„Jsou to skutečně srdcaři, kteří vědí, proč tu jsou. Chtějí na sobě pracovat, učit se a zlepšovat. Zároveň to jsou týmoví hráči,“ vyjádřil se pochvalně na adresu strakonických záložáků vrchní praporčík Vzdušných sil Armády ČR štábní praporčík Josef Peterka, když je před pár dny navštívil při výcviku na Oldřichově.

Jak svědomitě přistupují k výcviku, dělá radost i veliteli jednotky nadporučíkovi Michalu Štouralovi. „Řada z nich jsou vlastenci, kteří službu v aktivní záloze vnímají tak, že v případě potřeby jsou k dispozici pomoci této zemi. Ať už v případě živelních pohrom, nebo při ohrožení státu,“ vyzdvihl nadporučík Štoural obrovskou motivaci vojáků v aktivní záloze.

Jednotka aktivní zálohy se rozrůstá

Strakonická jednotka aktivní zálohy je aktuálně naplněna téměř z jedné poloviny. „Ty časy, kdy se naše jednotka potýkala s naplněností deset, patnáct procent, jsou naštěstí pryč. Jsem rád, že vojáci na naší jednotce přibývají takovým tempem,“ doplnil nadporučík Štoural.

Zároveň prozradil, že někteří lidé vstupují do aktivní zálohy s tím, že si chtějí vojenskou službu nejprve vyzkoušet. Teprve pak se rozhodnou, jestli se stanou vojáky z povolání. „Několik našich vojáků, kteří jsou rok v aktivní záloze, teď v nejbližší době budou přecházet k profesionálním jednotkám strakonického útvaru. Doplňujeme tak i volná místa v řadách profesionálních vojáků. Jednotku aktivní zálohy zase doplní noví příslušníci,“ potvrdil nadporučík Štoural, že jeho jednotka je i pojítkem mezi aktivní zálohou a profesionální armádou.

„Služba v armádě mě vždycky lákala, ale nebyl jsem si jistý a nedokázal jsem si přesně představit, co mě čeká. Hodně mi v mém rozhodnutí pomohlo, že jsem se při výcviku dostal do kontaktu s profesionálními vojáky. Díky nim jsem získal konkrétnější představu, co mě jako vojáka z povolání bude čekat,“ svěřil se jeden ze záložáků, který již brzy bude oblékat uniformu mnohem častěji než jen párkrát do roka.

Instruktoři dokáží zaujmout

Zaujmout a získat lidi, ať už pro službu v aktivní záloze nebo profesionální armádě, není ovšem jen tak. Velký podíl na tom mají vojáci z povolání – instruktoři, kteří vedou výcvik vojáků v záloze. Vedle běžného výcviku, zaměřeného na hlavní úkol jednotky, kterým je strážní činnost, se snaží záložáky seznámit i s jinými specifickými druhy výcviku. Příkladem může být boj v zastavěné oblasti, jehož základní principy se snažili záložákům předat letos v únoru během výcviku na Boleticích. Instruktoři se snaží vojáky v záloze připravit i na přezbrojení, které je čeká. Proto je také nedávno seznámili se schopnostmi útočných pušek CZ 805 Bren A1, jež nahradí samopaly vzor 58, které vojáci v záloze zatím používají.

Práci strakonických instruktorů ocenil při své návštěvě na Oldřichově i vrchní praporčík vzdušných sil štábní praporčík Josef Peterka. „Vojáci, kteří nově nastupují, představují z devadesáti procent nepopsaný list. To samozřejmě klade vysoké nároky na instruktory, kteří se jim věnují. Přesvědčil jsem se o tom, že odvádějí výbornou práci.“

Foto: autor

Autor: kapitánka Jana Samcová, tisková a informační důstojnice

Fotogalerie