Home page > Aktuality > Velitel protiletadlové baterie o misi v Litvě: Nesporný benefit nacházím v profesním růstu a získávání cenných zkušeností

Velitel protiletadlové baterie o misi v Litvě: Nesporný benefit nacházím v profesním růstu a získávání cenných zkušeností

Rozhovor s velitelem protiletadlové baterie kapitánem T. R.:

 

1. Máte za sebou čtyři měsíce v alianční misi předsunuté přítomnosti eFP (enhanced Forward Presence). Když se ohlédnete za vaším dosavadním působením v Litvě, které "aktivity", jež jste absolvovali, považujete za nejdůležitější?

 

Nejzajímavější a zároveň nejdůležitější aktivity pro mě, jako velitele baterie, byla cvičení Eager Leopard a Iron Wolf ve vojenském prostoru Pabrade. Velkou pozornost jsme dále soustředili na cvičení Blazing Leopard, kde jsme provedli bojové střelby z našich přenosných protiletadlových raketových kompletů RBS 70. Mezi další zajímavé aktivity organizované z úrovně praporu bych zařadil například Leadership Traning či Key Leader Training na témata, která prohlubují znalosti potřebné k plnění bojového úkolu v rámci praporu. Mám jedinečnou možnost se něco dozvědět a blíže vnímat taktiku jednotek pozemních sil jak v otevřeném terénu, tak například při obraně městské aglomerace.

 

2. V čem vidíte největší přínos vašeho působení v misi eFP?

 

Největší přínos vidím v tom, že my, jako jednotka přímé bojové podpory, máme možnost cvičit a spolupracovat v rámci praporu v sestavě bojových jednotek, k čemuž v republice reálně příliš nedochází. Měli jsme možnost být zapojeni do celého plánovacího procesu s následným plněním našeho úkolu, což je zabezpečovat protivzdušnou obranu celého bojového uskupení.

 

3. V čem se liší výcvik protiletadlové baterie v misi od výcviku v českých podmínkách?

 

Výcvikové možnosti na misi jsou odlišné v tom, že prakticky nemáte časový rámec, který by vás omezoval, a také tu je úplně jiné prostředí než to, na které jsme zvyklí u nás doma. Nesporný benefit nacházím v profesním růstu a získávání cenných zkušeností. Určitě to pár lidem otevřelo oči nebo minimálně rozšířilo zorné pole na potřeby mezinárodní kooperace.

 

4. Jak jste spokojený s prací (přístupem) svých podřízených?

S prací svých podřízených jsem zcela spokojen. Úkoly, které byly před palebnou baterii kladeny, byly plněny ke vzájemné spokojenosti. Velice kladně hodnotím vlastní iniciativu svých podřízených v realizaci spolupráce s mezinárodními kolegy. Další věc, kterou bych chtěl vyzdvihnout, je účast jedinců z palebné baterie na různých soutěžích, se kterými jsme doposud neměli žádné zkušenosti. Dokázali jsme porazit týmy, které se na tyto soutěže cíleně připravují. Jednalo se například o soutěž Best Infantry Squad Competition a Baltic Warrior.

5. Jak je to s mezilidskými vztahy? Jak spolu vojáci vycházejí? Myslíte, že mise eFP stmelí kolektiv?

Mohu hovořit jen za palebnou baterii. Myslím si, že problémy s mezilidskými vztahy zde nejsou. Pochopitelně v počtu lidí blížící se osmdesáti, kde jsou všichni soustředěni na jednom místě, vídající se ve dne v noci, nemůžete očekávat stále oblohu bez mráčků. Každý se musí svým způsobem uskromnit a maximálním možným způsobem vyjít všem vstříc. Myslím, že mise kolektiv formuje podle nastavených mantinelů, ale stmelení nastává až po prožití něčeho opravdu těžkého nebo emocionálně vypjatého.

6. Jak spolupracujete s ostatními národy? Jak s nimi vycházíte po pracovní stránce, ale i té lidské?

 

Moje zkušenost s ostatními národy po stránce lidské je výborná. Nesetkal jsem se s negativním přístupem. Naopak každý je ochotný a snaží se být nápomocný. Po stránce profesní mě překvapilo, že tady téměř nikdo nemá zkušenost s jednotkou vyzbrojenou zbraňovým systémem v kategorii velmi krátkého dosahu. Většina je nadšena z toho, že jsme v sestavě bojového uskupení a snaží se vytěžit maximum informací jak o naší taktice, palebných možnostech v boji proti prostředkům vzdušného napadení, tak i o působení proti bezpilotním prostředkům.

 

7. Až se vrátíte zpět do ČR, budete chtít něco změnit ze své pozice velitele baterie? Právě díky zkušenostem z mise eFP v Litvě...

 

Jsou věci, které jako velitel baterie můžu změnit a už mám jistou představu o tom, jak naložím se zkušenostmi z působení v Litvě. Pak jsou tu ale i záležitosti, které nedokáži ze své pozice ovlivnit a které budou jistým přáním do budoucna. Jedním z mých největších přání je, aby protiletadlový raketový komplet RBS 70 dostal adekvátní přepravní prostředek, který nebude degradovat jeho jedinečné vlastnosti a bude moci podporovat bojové jednotky na případných bojištích ve všech druzích bojové činnosti. Naše nasazení jednoznačně ukázalo, že stávající řešení nedisponuje patřičnou balistickou ochranou, či prostupností terénem.

 

Nahoru